Bag om funktionelle lidelser og bodily distress syndrome

Vidste du

 • at funktionelle lidelser og bodily distress syndrome (BDS) er begreber, der anvendes indenfor psykiatrien, og at det er samlebetegnelser, der dækker over såvel flere velbeskrevne fysiske sygdomme som de omdiskuterede psykiske lidelser kaldet somatoforme tilstande?
 • at bodily distress syndrome (BDS) ikke er en egentlig diagnose men en forskningsdiagnose og en kontroversiel hypotese om, at visse fysiske sygdomme og de fleste somatoforme tilstande er underformer af den samme sygdom, og at denne sygdom ikke er en “fysisk sygdom i traditionel forstand”?
 • at der altså er tale om at en psykiatrisk diagnose er blevet udvidet til at omfatte fysiske sygdomme?
 • at lægerne ved Forskningsklinikken for funktionelle lidelser mener, at alvorlige sygdomme som ME og fibromyalgi alene skyldes forandringer i hjernen, der betyder ændret smerteopfattelse, og bodily distress forårsaget af såkaldt autonom arousal?
 • at disse læger dermed ser bort fra omfattende international biomedicinsk forskning, der dokumenterer biologiske forandringer i forbindelse med disse sygdomme?

Mange medier, der anvender disse begreber, er tilsyneladende ikke klar over det, og ikke sjældent lovprises behandling af fysisk syge mennesker i psykiatrisk regi.

Funktionel lidelse eller fysisk sygdom

Hvorfor er det vigtigt? Handler det ikke bare om skam, fordomme overfor psykiske lidelser eller andre former for modstand mod erkendelse af somatisering? Nej.

Det er vigtig fordi

 • en stor gruppe alvorligt syge mennesker er blevet og i stadig stigende grad vil blive svigtet og ladt alene med vores sygdom uden mulighed for egentlig udredning og behandling i det danske sundhedssystem, efterhånden som diagnoser som ME (CFS), fibromyalgi, kronisk whiplash, MCS og mange andre konverteres til psykiatriske diagnoser
 • en stor gruppe mennesker pga. denne fejldiagnosticering udsættes for overgreb i form af voldstolkning i både medier, personlige netværk og i social- og sundhedssystemet og i form af fejlbehandling, som i nogle tilfælde kan være direkte skadelig. Nogen tåler ikke psykofarmaka, og andre tåler i visse stadier af deres sygdom ikke motion og aktivering, der så kan forårsage langvarig og måske livsvarig sygdomsforværring
 • en psykiatrisk diagnose som funktionel lidelse eller bodily distress syndrome oftest indbærer, at nye eller forværrede symptomer vil blive betragtet som emotionel kommunikation, hvorfor det erfaringsmæssigt kan være overordentligt vanskeligt at blive udredt for andre selv livstruende sygdomme
 • der er brug for biomedicinsk forskning i de forskellige sygdomme, mens stort set alle midler p.t. afsættes til forskning i psykiatrisk regi
 • mange af de sygdomme, der diagnosticeres som funktionelle lidelser, rent faktisk kan om end ikke helbredes så behandles, selvom deres ætiologi (årsag) og patogenese (sygdomsprocesser) endnu ikke er fuldstændigt klarlagt. Afhængigt af fysiske, sociale og økonomiske ressourcer er en stor gruppe syge mennesker derfor henvist til behandling i udlandet eller udenfor det offentlige sundhedssystem

Formålet med denne side er altså ikke at diskutere hvorvidt krop og sind udgør et hele, eller hvorvidt både fysisk og psykisk stress kan spille en betydningsfuld rolle som såvel underliggende som udløsende faktorer for en lang række sygdomme inklusive de mere kendte. Det er der vist ikke længere megen tvivl om.

Formålet er at komme bag om begreberne funktionelle lidelser og bodily distress syndrome og at kaste lys over det, vi almindeligvis ikke får fortalt.

Kilder er bl.a.: Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, ME Foreningen, Dansk Fibromyalgi-Forening og høringsvar til udkast til klinisk vejledning for funktionelle lidelser (DSAM)

Læs mere om funktionelle lidelser

Herunder finder du links til udvalgte indlæg om funktionelle lidelser og bodily distress syndrome.

8 kommentarer

 1. Sådan! -Og på den gode måde! :-)
  Tager hatten af for du finder energi til siden her,jeg selv er ramt af fibromyalgi,og glæder mig max til at følge med i stort og småt!
  kh Camilla

Skriv et svar

Feltermarkeret med* skal udfyldes.