Bag om funktionelle lidelser og bodily distress syndrome

Vidste du

 • at funktionelle lidelser og bodily distress syndrome (BDS) er begreber, der anvendes indenfor psykiatrien, og at det er samlebetegnelser, der dækker over såvel flere velbeskrevne fysiske sygdomme som de omdiskuterede psykiske lidelser kaldet somatoforme tilstande?
 • at bodily distress syndrome (BDS) ikke er en egentlig diagnose men en forskningsdiagnose og en kontroversiel hypotese om, at visse fysiske sygdomme og de fleste somatoforme tilstande er underformer af den samme sygdom, og at denne sygdom ikke er en “fysisk sygdom i traditionel forstand”?
 • at der altså er tale om at en psykiatrisk diagnose er blevet udvidet til at omfatte fysiske sygdomme?
 • at lægerne ved Forskningsklinikken for funktionelle lidelser mener, at alvorlige sygdomme som ME og fibromyalgi alene skyldes forandringer i hjernen, der betyder ændret smerteopfattelse, og bodily distress forårsaget af såkaldt autonom arousal?
 • at disse læger dermed ser bort fra omfattende international biomedicinsk forskning, der dokumenterer biologiske forandringer i forbindelse med disse sygdomme?

Mange medier, der anvender disse begreber, er tilsyneladende ikke klar over det, og ikke sjældent lovprises behandling af fysisk syge mennesker i psykiatrisk regi.

Funktionel lidelse eller fysisk sygdom

Hvorfor er det vigtigt? Handler det ikke bare om skam, fordomme overfor psykiske lidelser eller andre former for modstand mod erkendelse af somatisering? Nej.

Det er vigtig fordi

 • en stor gruppe alvorligt syge mennesker er blevet og i stadig stigende grad vil blive svigtet og ladt alene med vores sygdom uden mulighed for egentlig udredning og behandling i det danske sundhedssystem, efterhånden som diagnoser som ME (CFS), fibromyalgi, kronisk whiplash, MCS og mange andre konverteres til psykiatriske diagnoser
 • en stor gruppe mennesker pga. denne fejldiagnosticering udsættes for overgreb i form af voldstolkning i både medier, personlige netværk og i social- og sundhedssystemet og i form af fejlbehandling, som i nogle tilfælde kan være direkte skadelig. Nogen tåler ikke psykofarmaka, og andre tåler i visse stadier af deres sygdom ikke motion og aktivering, der så kan forårsage langvarig og måske livsvarig sygdomsforværring
 • en psykiatrisk diagnose som funktionel lidelse eller bodily distress syndrome oftest indbærer, at nye eller forværrede symptomer vil blive betragtet som emotionel kommunikation, hvorfor det erfaringsmæssigt kan være overordentligt vanskeligt at blive udredt for andre selv livstruende sygdomme
 • der er brug for biomedicinsk forskning i de forskellige sygdomme, mens stort set alle midler p.t. afsættes til forskning i psykiatrisk regi
 • mange af de sygdomme, der diagnosticeres som funktionelle lidelser, rent faktisk kan om end ikke helbredes så behandles, selvom deres ætiologi (årsag) og patogenese (sygdomsprocesser) endnu ikke er fuldstændigt klarlagt. Afhængigt af fysiske, sociale og økonomiske ressourcer er en stor gruppe syge mennesker derfor henvist til behandling i udlandet eller udenfor det offentlige sundhedssystem

Formålet med denne side er altså ikke at diskutere hvorvidt krop og sind udgør et hele, eller hvorvidt både fysisk og psykisk stress kan spille en betydningsfuld rolle som såvel underliggende som udløsende faktorer for en lang række sygdomme inklusive de mere kendte. Det er der vist ikke længere megen tvivl om.

Formålet er at komme bag om begreberne funktionelle lidelser og bodily distress syndrome og at kaste lys over det, vi almindeligvis ikke får fortalt.

Kilder er bl.a.: Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, ME Foreningen, Dansk Fibromyalgi-Forening og høringsvar til udkast til klinisk vejledning for funktionelle lidelser (DSAM)

Læs mere om funktionelle lidelser

Herunder finder du links til udvalgte indlæg om funktionelle lidelser og bodily distress syndrome.

92 kommentarer

 1. Sådan! -Og på den gode måde! :-)
  Tager hatten af for du finder energi til siden her,jeg selv er ramt af fibromyalgi,og glæder mig max til at følge med i stort og småt!
  kh Camilla

 2. Inger …Ja det er en fuldt ud godkendt diagnose i USA, vi er bare lidt bagud herhjemme. Men søg på amerikanske hjemmesider, så skal du nok finde en masse mere.

 3. Meget relevant kommentar. Jeg sendte igår følgende kritik til siden funktionelle-lidelser:

  Jeg bemærker en slående sammenblandingsfejl i artiklen, der jo bl.a. er kritiseret af ME-foreningen ift. den online Lægehåndbogen

  ICD-10s F48.0 Neurasteni og G.93.3 Kronisk Udmattelsessyndrom/ME er modstykker. F48.0 regnes for en overvejende psykiatrisk lidelse, imens G93.3 regnes for overvejende fysiologisk betinget (mistænkt som langvarig følgevirkning til virale infektioner). WHO påpeger, at neurasteni udelukker ME. Sammen med ME finder vi også G90.5 Kronisk smertesyndrom. Hertil kommer, at M79.7 Fibromyalgi er en helt tredje sygdom.

  På samme måde er ICD-11s 6C Bodily Distress Syndrome (Erstatter F48 & det meste af F45) og 8E59 Postviral Fatigue Syndrome (inkl. Kronisk Udmattelsessyndrom/ME) klart adskilte.

  Bodily Distress Disorder udelukker ikke fysisk sygdom, men følgerne skal være væsentligt værre end normalt ved sygdommen og derfor kunne tilskrives den psykiatrisk lidelse.

  8E59 er derimod placeret under ‘Anden Forstyrrelse af Nervesystemet’, imens 8D9A Kronisk Smertesyndrom er placeret under ‘Forstyrrelser af Det Autonome Nervesystem’

  Endelig er Fibromyalgi inkluderet i ML30.01 Kroniske vidtspredte primærsmerter.

  Fibromyalgi kan selvfølgelig diskuteres, da den endnu ikke er klassificeret som overvejende psykiatrisk eller fysiologisk. Men den ligner ME, ved at øget motion og anstrengelse sjældent hjælper, og som oftest forværrer symptomerne.

  Det ville således være på sin plads at fjerne Kronisk træthedssyndrom, Kronisk smertesyndrom og evt. Fibromyalgi fra listen over ‘Andre navne for BDS’, og i stedet tilføje Neurasteni og Udbrændthed, der med rette hører hjemme på listen. Herved undgås misforståelser eller påstande om bevidst vildledning og videnskabelig uredelighed – en kritik der jo netop er rejst fra udlandet og ME-foreningen i.f.t. pseudo-diagnosen Funktionelle Lidelser, som jeres side netop handler om. Jeg ved godt, at nogle specialister er uenige med klassifikationerne, men da klassifikationerne må regnes for peer-reviewed, er det mest hensigtsmæssigt at følge dem.

 4. Sikke mange læger og forskere der sidder herinde, man kan jo undre sig over at I ikke selv starter forskning for at hjælpe Os som patienter, når nu I tydeligvis ved så meget om området, i stedet for at prøve at ødelægge de tiltag vi andre rent faktisk har gavn af….. tsk tsk…Ja man undre sig….

 5. Jeg er enig med Tina.. Sygdom er ikke bare sjov.. og en diagnose er ikke tilfældig
  Jeg har får stille diagonen 4 gang
  1: ved en alm. praktiserende læge
  2: ved psykiater
  3: OUH – deres special afdeling
  4: Forsknings klinik – dem der også underviser læger ect

  Så jeg har randt fra den ene læge og div undersøgelser, før der blev sat diagnosen
  så psykolog, psykiater, læger, hjerte afdeling, mv ect er blev besøgt

  der er efterhånde også flere der får pension med denne diagnose
  og danske læger uddannes i dette …

  så i der komme med kritik,… vær glade for i ikke har sygedomen og sæt jer mere ind i sagen inden i udtaler jer.. og ikke kun søge på tilfældige udtagelser..

  Så brug jeres energi på at hjælpe os, der er syge…
  sygedommen rammer både arbejdsevnen, psyken, kroppen med fysiske smerter, familien m.m.m.

  • Der er også sket meget på området siden de første indlæg 2012 blev skrevet
   Hvis i har set nyhederne for nydelig, kan det ses, hvordan økominen og familien rammes..

   se: https://www.dr.dk om
   Økonomisk nedtur: Morfar måtte købe vintertøj til børnene
   Stramme regler for førtidspension sendte Trine Schaksen Kjær på økonomisk nedtur trods forsikring.

Skriv et svar

Feltermarkeret med* skal udfyldes.