permalink

1

Husk god karma

Gigtforeningen omtaler funktionelle lidelser på sin hjemmeside

Er fibromyalgi en såkaldt funktionel lidelse – dvs. en psykisk lidelse uden organisk grundlag, der for indeværende af WHO er klassificeret som en såkaldt somatoform forstyrrelse K45 i ICD-10? Gigtforeningen åbner for muligheden, og har på deres hjemmeside tilføjet flere afsnit om såkaldte funktionelle lidelser under deres beskrivelse af fibromyalgi:

Indledningsvis skriver de:

“De symptomer og det sygdomsmønster, som man ser ved fibromyalgi, er identisk med, hvad man finder hos patienter med funktionelle lidelser. Nogle forskere og behandlere betragter derfor fibromyalgi som en funktionel lidelse.”

I august måned i år var der en omfattende debat på foreningens Facebookside om samme emne, og omtalen af såkaldte funktionelle lidelser på hjemmesiden har igen givet anledning til debat på Facebook.

Herunder poster jeg mine egne kommentarer og spørgsmål til foreningen – se også de mange andre indlæg på siden her.

Kære Gigtforeningen

I august måned i år skrev I bl.a. følgende i en debat her på siden vedr. TERM-modellen og jeres økonomiske støtte til et projekt på Forskningklinikken for funktionelle lidelser:

“… Man bliver da ikke pludselig til psykiatrisk patient, fordi man arbejder med mentale metoder til at få det bedre med sine smerter i hverdagen!?”

Og i et senere indlæg:
“… Smerter er reelle – også når lægerne ikke kan finde en årsag til smerterne. Smerter er ikke indbildte eller noget, der giver anledning til at stille en psykiatrisk diagnose.”

Jf. flere brugeres indlæg her på siden forstår jeg, at I nu har ændret holdning til dette, og at I betragter det som en mulighed:
Smerter kan godt give anledning til at stille en psykiatrisk diagnose, og flere af jeres medlemmer ville således kunne betragtes som psykiatriske patienter.

I har lagt flere indlæg om såkaldt funktionelle lidelser på jeres sider om fibromyalgi, og I skriver bl.a. til indledning, at symptomer og sygdomsmønster ved fibromyalgi er det samme som hos patienter med funktionelle lidelser.

I den forbindelse har jeg 5 spørgsmål til jer:

  1. Hvad er forskellen på symptomer og sygdomsmønster i jeres forståelse?
  2. Kan jeres medlemmer forvente, at I vil lave en tilsvarende henvisning til whiplash, der også ifølge psykiaterne på Forskningsklinikken for funktionelle lidelser ligesom fibromyalgi er identisk med en såkaldt funktionel lidelse?
  3. Kan jeres medlemmer forvente, at I for præcisionens skyld vil orientere dem om, at begrebet funktionel lidelse er synonym for den nuværende gældende WHO-diagnose somatoform forstyrrelse (ICD-10 F45), der er en psykiatrisk diagnose og en betegnelse for psykiske lidelser, der kommer til udtryk i kroppen, og som ikke har et organisk grundlag?
  4. Er jeres forening en forening for mennesker med ikke-somatiske psykiatriske diagnoser?
  5. Hvad mener Gigtforeningen om, at patienter med såkaldt funktionelle lidelser herunder fibromyalgi og whiplash skal holdes i almen praksis j.f. forskningsklinikken og udkastet til klinisk vejledning fra DSAM?

Endelig så hævder I i jeres indlæg i august jeres uafhængighed og jeres naturligvis ubestridelige demokratiske ret til at støtte enhver form for forskning, der kan være til gavn for smertepatienter.

Nu har I så givet økonomisk støtte til forskning i psykiatrisk regi, nogle af jeres lokalafdelinger har afholdt foredrag med psykiater Andres Schröder og I har oprettet flere undersider om såkaldte funktionelle lidelser på jeres hjemmeside, hvor teksten til forveksling ord for ord ligner den, man finder i forskningsklinikkens eget materiale.

Så mit sidste spørgsmål er:
Kan vi forvente at Gigtforeningen vil støtte biomedicinsk forskning i fibromyalgi og whiplash i den nærmeste fremtid?

Jeg vil lægge mit spørgsmål til jer og evt. svar på min hjemmeside:
https://ikke-funktionelle-lidelser.dk/

Venlig hilsen
Pia Bjerre

I et svar skiver Gigtforeningen bl.a.:
“Som vi har redegjort for mange gange før her på siden, betragter vi på ingen måde fibromyalgi som en psykisk lidelse men en gigtsygdom. Hvis I læser teksten om funktionelle lidelser, vil I kunne se, at en funktionel lidelse heller ikke defineres som en psykisk lidelse, hypokondri eller noget i den retning.”

Jeg kan altså konstatere, at Gigtforeningen på trods af en omfattende og informativ debat i august er fejlinformerede, og at de således fejlinformerer deres medlemmer.

Følg debatten på Facebook her.

1 Kommentar

  1. Jeg har lige meldt mig ind i Gigtforeningen. Opdager til min rædsel at i støtter funktionelle lidelse. ??. Tror jeg melder mig ud igen.
    Med venlig hilsen Kirsten Nielsen

Skriv et svar

Feltermarkeret med* skal udfyldes.