permalink

0

Husk god karma

Videnskabens Verden, statistik og Forskningsklinikken for funktionelle lidelser

Det sker ikke sjældent, at medierne i høje toner lovpriser behandlingerne på Forskningsklinikken for funktionelle lidelser og henviser til deres slående statistik vedr. behandlingsresultater.

Senest har f.eks. Videnskabens Verden på P1 d. 21. august i år bragt et indslag om mindfulness, fibromyalgi og bodily distress syndrome, hvor bl.a. psykiater Lone Fjorback blev interviewet.

Programmet fik efterfølgende skarp kritik på Videnskabens Verdens Facebookside bl.a. i form at dette fremragende indlæg af Winnie Laybourn, men værterne hævdede fortsat i debatten,  at fibromyalgi er forårsaget af stress:

“Kære Winnie tak for din kommentar. Som du sikkert ved bedre end de fleste så er det meget svært at diagnostisere de difuse smerter fra fibromyalgi – det kan have baggrund i alt fra depression til diabetes og forskellige infektionstilstand…. I indslaget nævner læge og psykiater Lone Fjordback (som har udført mindfullnesskurset) at det kan skyldes en konstant fysisik stresstiltstand, der gør at hjernen reagerer anderledes på smerter. Det er baggrunden for at jeg omtaler det som jeg gør.Det jeg siger er at sygdommen er forårsaget af stress, hvilket jo er rigtigt – kroppen er udsat for en kronisk stresstistand der giver sig udslag i smerter.”

Til sidst i kommentaren sætter de så pondus på ved at nævne forskningsklinikkens statistik:

“Kurset har været fulgt op et år efter for se på effekt hvor det viser sig at godt 70% har det bedre.”

Vil Videnskabens Verden ikke se, ikke høre, ikke tale?

Det, som værterne tilsyneladende enten pga. glemsomhed eller uvidenhed ikke fortæller lytterne er imidlertid, at den definition på fibromyalgi, som de her giver, er definitionen på den kontroversielle forskningsdiagnose bodily distress syndrome, at denne er en reformulering af de nuværende diagnosekoder for såkaldt somatoforme tilstande, og at denne diagnose samtidig også er blevet udvidet til at omfatte sygdomme som bl.a. fibromyalgi, der af WHO er klassificeret som en selvstændig fysisk sygdom.

Derfor kan man ikke vide, hvor mange af de 70%, der havde fibromyalgi. Deltagerne i Lone Fjorbacks forsøg, var jo af klinikken diagnosticeret med bodily distress syndrome. I øvrigt oplyser de heller ikke, at ca. 25% efterfølgende kom på førtidspension.

Statistik er taknemmelig!

Videnskabens Verden er tavs

Alt dette bliver værterne efterfølgende gjort opmærksom på af debattørerne, der endvidere oplyser dem om, at denne brug af en psykiatrisk diagnose har katastrofale konsekvenser for en stor gruppe alvorligt syge mennesker, der bliver svigtet og udsat for overgreb, fordi vi med dette stempel ikke kan blive tilstrækkeligt udredt og få behandling for vores fysiske sygdom, og fordi vi bliver voldstolket og i nogle tilfælde tvunget til behandling, der kan give lang- og måske livsvarig sygdomsforværring. Der linkes til omfattende dokumentation.

Nu er der altså ikke længere tale om hverken glemsomhed eller uvidenhed. D. 30. august tillader jeg mig at opsummere en del af debatten, og jeg beder dem komme frem og forholde sig. De er desuden blevet bedt om at rette de faktuelt forkerte informationer, og jeg foreslår, at de lavet endnu et program om emnet, hvor de bl.a. inviterer tidligere overlæge Henrik Isager og fremlægger nyere videnskabelige forskningsresultater.

D. 6. september minder vi dem så om tråden, men de har tilsyneladende valgt at glide af.

Med mindre der nu kommer et svar, vil jeg hermed tillade mig at konkludere, at Videnkskabens Verden ligesom Kristeligt Dagblad bidrager til stigmatisering og diskrimination af danskere, der er ramt af alvorlig sygdom.

Det er skidt for demokratiet, for folkeoplysningen, for vi patienter og for et program, der hedder Videnskabens Verden!

Debatten kan ses på Videnskabens Verdens tidslinje på Facebook i tiden omkring d. 21. august 2012.

I kategorien “Forskningsklinikken for funktionelle lidelser: Hvad siger de egentlig” findes analyser af og kommentarer til de begreber og den markedsføring, forskningsklinikken anvender. Den findes her.

Skriv et svar

Feltermarkeret med* skal udfyldes.